Garanti

På RFT Gear följer vi EU:s konsumentskyddsdirektiv och vi kommer att ersätta alla artiklar som konstaterats vara defekta genom tillverkningsfel under en period av två år. Vi representerar tillverkarna av utrustningen vi för och vi agerar som agent för dem angående deras garantier. Att göra ett garantianspråk ska inte vara svårt! I de flesta fall accepterar vi ett fotografi av den skadade delen och en beskrivning av omständigheterna. I andra fall kan vi behöva returnera varan för att behandla ett anspråk. Med rätt information kan vi vanligtvis behandla ansökan omedelbart.

I fall av brott eller skador som inte beror på tillverkningsfel hjälper vi dig. För klingor är hanteringsavgiften 40 euro för att ersätta eventuella trasiga delar. För spön är hanteringsavgiften 55 euro för att ersätta eventuella trasiga delar. Om en del i fråga råkar vara slut i lager kommer vi att göra vårt bästa för att nå en kompromiss med en jämförbar produkt.

Kundens ansvar är att tydligt kommunicera med oss angående eventuella garantiproblem. RFT Gears ansvar är att tolka den mottagna informationen och att hitta den bästa lösningen på problemet.